Årsmöte 2023
     
   
 

 

Kallelse till ÅRSMÖTE 2023
med Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker

   
När: Lördagen den 22 april 2023 kl 12.00 med start för årsmötet kl 13.00
Var: Restaurang Oktav, Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, T-Stadion
Hur: Vi börjar kl 12.00 med lunch som SFS bjuder på. Dock krävs anmälan
Anmälan: Senast måndag den 12 april till
'sfs @ bolletinen.se' eller mobil till Bengt Ekstedt, 0729-465666