A-landskamper herrar Bahrain


 

   

  

 

 

 
 
 

               Bahrain

 

Bahrain

 

 

 

2012

18/1

Doha

2–0

Tot

1  1   0  0  2–0

 

-