A-landskamper herrar San Marino


 

   

  

 

 

 
            San Marino
 

San Marino

 

 

 

 

2003

7/6

Serravalle

EM-kval

6-0

2003

6/9

Göteborg

EM-kval

5-0

2010

7/9

Malmö

EM-kval

6-0

2011

6/9

Serravalle

EM-kval

5-0

Tot

22-0

 

   
 

-