Om SFS                       2024-02-02
         
  Bli medlem Ansökan om medlemskap
  Medlemsavgiften 2024 Plusgiroavi
  Ordförande sedan 1983 Se en lista på alla ordföranden i SFS
  Organisationsnummer Organisationsnummer
  Plusgironummer Föreningens plusgironummer
  Postadress Föreningens postadress
  Redaktörer från 1983 Bolletinens redaktörer från 1983
  Stadgar Föreningens stadgar
  Styrelse Se en lista på styrelsemedlemmarna
  Syfte Syftet med föreningen
  Så började det Läs hur det började
  Årsmöte 2024